Oddíly střediska Ichthys

42. oddíl Fénix

www.42fenix.skauting.cz
Stejně jako bájný tvor Fénix povstal z popela, tak jsme i my obnovily svoji činnost jakožto dívčí křesťanský oddíl. Scházíme se pravidelně každý týden, jednou za dva měsíce připravujeme víkendovou akci a v létě jezdíme na stanový tábor do krásné přírody u říčky Úhlavky. Většinu akcí pořádáme společně s 43. oddílem Pardi, s nímž již několik let úzce spolupracujeme. Nejsme sice velký oddíl, ale o to osobnější máme vztahy a tvoříme skvělou partu. Rády přijímáme nové členky v průběhu celého roku.

43. oddíl Pardi

www.pardi.skauting.cz
Náš oddíl, fungující od roku 1990, sdružuje kluky od 6 let. Sídlíme v klubovně na Jiráskově náměstí, kde také máme pravidelné družinové schůzky. Každý měsíc jezdíme na výpravy mimo město a v létě na tábor (spolu se 42. oddílem). Mezi naše oblíbené náplně programu patří např. sportovní aktivity, bojové hry v přírodě, tvůrčí činnosti, noční hry atd. Při tom všem se držíme skautských zákonů a vedeme členy k ohleduplnosti vůči lidem i přírodě. Snažíme se, aby se děti naučily orientovat v dnešním světě, byly samostatné, ale přitom neopomenuly křesťanské hodnoty.

44. oddíl Sagitta

Manětínský skautský oddíl, jehož počátky sahají do roku 1989. Článek Sagitty lze nalézt v odkazu aktuality.

45. oddíl Poutníci

www.poutnici-plzen.skauting.cz
Jsme koedukovaný oddíl a fungujeme již od roku 1999 při farnosti Plzeň – Severní předměstí. Od té doby se naše řady rozrostly na téměř 100 skautů a skautek. Scházíme se jednou týdně v klubovně, kde starší členové tvoří zajímavý program pro ty mladší. Také se společně všichni setkáváme na oddílových výpravách, nebo čtrnáctidenním letním táboře v přírodě a dalších akcích jako jsou: sjíždění českých řek, slavení Silvestra, cyklistické akce s německými skauty, … Naším cílem je nejen smysluplně využít volný čas dětí, ale především vychovávat dobré skauty, kteří budou připraveni pro budoucí život.

40. klub Oldskautů

Oddíl, který ve středisku sdružuje dospělé skauty a skautky a který se v současné době zaměřuje i na pořádání skautských akcí pro rodiny a příznivce skautingu.

Z historie

Za více než dvacetiletou historii byly součástí střediska také další oddíly, které z různých důvodů zanikly nebo se sloučily s jinými oddíly.

 • 41. oddíl skautů Fratelli (1990-2011)
 • 42. oddíl skautek Lucie (1990-2011)
 • 46. roverský kmen Camelot (2004-2006)
 • 44. oddíl skautek z Tlučné (1995-1997)
 • 47. oddíl z Konstantinových Lázní (1993-1995)
 • 45. oddíl z Chrástu (1991-1993)
 • 46. oddíl Adventistů sedmého dne (1990)

V současné době středisko ICHTHYS sdružuje pět oddílů, z toho čtyři dětské a jeden kmen dospělých, s klubovnami na Jiráskově náměstí, Bolevci v Komenského ulici a Manětínské faře.


 • Betlémské světlo 2017 Betlémské světlo 2017
  Jako každým rokem, tak i tento, přivezou skauti z plzeňského střediska ICHTHYS Betlémské světlo. Světlo, které započalo svojí pouť v Betlémě, bude v Plzni přivítáno 23.12. v 8...
 • Změny na základně u Sv. Jiří Změny na základně u Sv. Jiří
  V sprnu tohoto roku doznal interiér naší základny u Sv. Jiří podstatných změn souvisejících s provozem lesní školky. S tím souvisí i dočasné snížení kapacity pro přespání na cca 20 osob....
 • Krajské kolo Svojsík. závodu Krajské kolo Svojsík. závodu
  O víkendu 26. až 28.5. se dvě družiny z našeho střediska zúčastnily krajského kola Svojsíkova závodu. Družina Ještěrek z 42. oddílu Fénix se umístila na krásném 7. místě, družina...
Sdílet na Facebooku RSS kanál