O čem je skauting?

Byl jsem požádán o sepsání textu, který by vysvětloval o čem vlastně (nejen pro mě) skauting je, jaký má smysl, co může přinášet, proč nadále zůstávám aktivní v činnosti oddílu a nakonec bych Vám rád  přiblížil oddílovou výpravu, konající se 18. ledna 2014.

Jmenuji se Kryštof Lachman. Je mi dvacet let, studuji Fakultu elektrotechnickou na ZČU v Plzni, jsem praktikující křesťan a hlavně skaut. Proč hlavně? Protože skauting není jen další “kroužek”, jak se dnes mnoho lidí domnívá, ale spíše určitý životní postoj. Postoj, který se velmi dobře doplňuje zejména s křesťanskými ideály a morálkou. Skauting je o přátelství, věrnosti, prospěšnosti, rozumnosti, pomoci druhým…Již od doby založení (mimochodem v Čechách již vice než před sto lety) se skautským vedoucím daří rozšiřovat obzory dětí a mladých lidí, vštěpovat jim v dnešní společnosti velmi důležitou morálku a etiku a předávat jim své zkušenosti. Děti si pak odnášejí nezapomenutelné zážitky zejména z letních táborů, výprav i schůzek, poznávají skutečné hodnoty, tvoří nová přátelství a učí se užitečné činnosti i poznatky. Zejména se skauty je take možné probírat i hlubší témata, která je učí přemýšlet o životě a hodnotách či je přímo vytvářet.

Skautem jsem přibližně od šesti, sedmi let. Nejdříve jsem byl po nějaký čas členem 90. oddílu vodních skautů Kotva a od jedenácti let jsem členem 43. oddílu Pardi. Prošel jsem tedy v podstatě celou hierarchií od nováčka přes vlče (6 - 11 let) a skauta (cca 11 - 15 let) až po rovera (cca 16 – 26 let). To znamená, že - oproti předchozím “stupním” - program neprožívám, ale spíše vytvářím. Jako jeden z vedoucích pořádám akce pro mládež z oddílu a pomáhám s jeho fungováním, ale samozřejmě se i nadále účastním většiny pořádaných akcí.

Skauting přináší mnoho nesporně dobrých věcí. Jednak je to seberealizace, možnost vykonávat prospěšnou činnost, vymýšlet program, který bude děti rozvíjet a který jim něco přinese, jednak také schopnost organizovat akce, pracovat s lidmi, vést tým a umět si vždy poradit.

Ne vždy samozřejmě všechno jde podle plánu. Někdy je práce příliš mnoho, problémem bývá i nedostatek času kvůli studiu. Po každém “krizovém” období ale přichází odměna v podobě pohodové, vydařené výpravy či jiné události a také nové zkušenosti, například zlepšení vlastního time-managementu (rozvržení času) či lepšího zvládnutí těchto období a situací, o lepší psychické odolnosti ani nemluvě.

Proto vidím ve skautingu smysl i přesto, že už jsem “odrostl” dobám, kdy jsem program jen prožíval. Chtěl bych být v oddílu aktivní co nejdéle, nejlépe dokud budu ku prospěchu. Mohu se tak I nyní naučit něco nového, nadále se rozvíjet a pořád zažívat skvělé akce s kolektivem přátel…

18. ledna tak pořádám oddílovou výpravu, která nese název “Tajemství trollí říše.” Výpravy se zřejmě zúčastní všechny věkové kategorie, proto je potřeba program koncipovat tak, aby byl co nejzábavnější pro všechny a pokud možno I poučný. Děti si tak při hrách vyzkouší týmovou práci, logické uvažování, potrápí hlavy šiframi a určitě si také protáhnou nohy při některé z “běhacích” her. Do legendy výpravy jsem zakomponoval jednak trolly jakožto pohádkové bytosti, jednak jako fenomén dnešní doby - tzv. “internetové trolly”, tedy uživatele datové sítě, kteří se profilují na různých diskuzních fórech, kde komentují a provokují zavádějícími či nesmyslnými komentáři.

Závěrem bych rád shrnul svou dosavadní zkušenost se skautingem jako velice přínosnou, věřím že nejen pro mne, ale i pro mé okolí. Být skautem mě těší, rozvíjí a hlavně vím, že v dnešní konzumní a povrchní době dělám něco, co má opravdu cenu a určitý hlubší dopad. Hlavní zásluhu na tom ale má samozřejmě oddíl, kterého jsem členem, protože dobrá parta je základem jakéhokoli uskupení, a mohu říci, že ve 43. oddílu Pardi taková parta rozhodně je. Proto připojuji kontaktní údaje pro všechny případné zájemce či rodiče, kteří by chtěli pro svého potomka najít nějakou smysluplnou činnost. Protože skauting smysl určitě má a o Pardech jde říct snad jen jedno (slovy instruktora juda ze známé české komedie): “Zřejmě slušnej oddíl!”

43. skautský oddíl Pardi je chlapecký oddíl z křesťanského střediska Ichthys s více než dvacetiletou historií. Klubovnu máme v Plzni na Slovanech v areálu dominikánského kláštera. Vedoucí oddílu – Jan Rajtmajer , 608 846 873,  pardi.skaut@gmail.com

Kryštof Lachman
publikováno ve zpravodaji Farní věstník,  únor 2014


  • Frysbí turnaj o pizzu Frysbí turnaj o pizzu
    Skauti ze 45. oddílu Poutníci navazují na předešlé ročníky a organizují "Frysbí turnaj o pizzu". Jedná se o akce kde se mezi sebou utkají skautské týmy ve frisbee. Datum: 4. 4....
  • Oslava 30 let střediska Oslava 30 let střediska
    Chceme pozvat všechny současné i bývalé členy a jejich rodinné příslušníky na výroční výpravu u příležitosti oslav 30 let našeho skautského střediska ICHTHYS Plzeň. Je to jedinečná...
  • Betlémské světlo 2019 Betlémské světlo 2019
    “ Snahou každého světla je prozářit tmu…”   Jako každoročně, i letos vám skauti ze střediska ICHTHYS přivezou Betlémské světlo. Sobotní cesta plamínku rychlíkem Rožmberk (R...
Sdílet na Facebooku RSS kanál