Ohlédnutí za tábory

Během uplynulých letních měsíců uspořádalo naše středisko, které v Plzni (a v Manětíně) sdružuje křesťanské skautské oddíly, čtyři tábory. Tábořilo se naší krásné louce v údolí říčky Úhlavky a nově letos proběhl také skautský tábor rodin s dětmi. Celkem se táborů zúčastnilo více než 160 skautů a skautek a níže nabízíme i krátkou zprávu o jednom z táborů.

Pardi & Fénix jako Vikingové

Stejně jako vloni, i letos vyrazily oddíly Pardi a Fénix na společný skautský tábor u Mileva. Řada na ně vyšla na přelomu července a srpna a to s sebou neslo i povinnost celý tábor na konci zbourat. To bylo ale starostí vedoucích až po skončení tábora, a tak celé dva týdny tábora mohly nerušeně proběhnout ve znamení celotáborové hry.

Každý ze zhruba padesáti účastníků (včetně vedoucích) se po příjezdu na tábořiště proměnil na dva týdny v divokého vikingského válečníka a připojil se k jednomu ze čtyř kmenů: ke kmeni Ježků, Rysů, Jestřábů anebo Kamzíků. Spojenectví kmenů podléhalo vládě kmene Zlatého Havrana a králi Refrovi. První týden se nesl v klidnějším duchu, válečníci kromě výroby kostýmů a zbroje také např. zachraňovali posvátného jelena, bojovali o jídlo, osvobozovali královnu ze zajetí nepřátel nebo soutěžili ve vikingských hrách. Po vítězném válečném tažení se ale ukázalo, že král nedělí kořist rovným dílem, a tak se kmeny vzbouřily. V souboji muže proti muži porazil krále Refra jeho rival Grimhild a vystřídal jej na trůně. Od té chvíle směřovali bojovníci k jednomu velkému cíli, doplout do Anglie, což se jim opravdu na konci tábora podařilo. Každý den odměnil král kmeny za zásluhy v předchozím dni zlatými prsteny, které byly symbolem bohatství a moci. Nejvíce jich sesbíral kmen ježků, a stal se tak vítězem celotáborové hry.

Kromě tematicky zaměřeného programu se děti účastnily i dalších, tradičních, her a aktivit jako např. výletů do okolí, soutěží v zálesáckých dovednostech nebo všech možných sportů. Sportovní specialitou letošního tábora byl americký fotbal. Starší skauti se zúčastnili i 24-hodinové hry v okolí tábora.

Během večerních programů pak byl vyhrazen prostor pro plnění stezek skautské zdatnosti. Kromě dvou táborových ohňů proběhly i dva slavnostní slibové ohně, při nichž své sliby splnilo 7 světlušek, 4 vlčata a 3 skauti.

Ač nás možná trápily nepříjemnosti v podobě tropických veder, všudypřítomného prachu, nedostatku vody nebo přemnožených vos, nic z toho nezkazí jedinečné zážitky ze dvou týdnů mezi partou kamarádů na tom, pro mnohé z nás, nejkrásnějším místě na světě, kam se, doufejme, příští rok opět všichni natěšeně vrátíme.

Honza Votava, publikováno ve zpravodaji Farní věstník, říjen 2015


  • Betlémské světlo 2017 Betlémské světlo 2017
    Jako každým rokem, tak i tento, přivezou skauti z plzeňského střediska ICHTHYS Betlémské světlo. Světlo, které započalo svojí pouť v Betlémě, bude v Plzni přivítáno 23.12. v 8...
  • Změny na základně u Sv. Jiří Změny na základně u Sv. Jiří
    V sprnu tohoto roku doznal interiér naší základny u Sv. Jiří podstatných změn souvisejících s provozem lesní školky. S tím souvisí i dočasné snížení kapacity pro přespání na cca 20 osob....
  • Krajské kolo Svojsík. závodu Krajské kolo Svojsík. závodu
    O víkendu 26. až 28.5. se dvě družiny z našeho střediska zúčastnily krajského kola Svojsíkova závodu. Družina Ještěrek z 42. oddílu Fénix se umístila na krásném 7. místě, družina...
Sdílet na Facebooku RSS kanál