Skautská Mše

Skautská mše proběhla při příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů, v neděli 23. dubna v kostele Všech svatých na Roudné. Pro skauty z plzeňského křesťanského střediska ICHTHYS, jejich rodinné příslušníky i příznivce skautingu bohoslužbu celebroval salesián P. Marek Sklenář společně s františkánem P. Bonaventurou. O skvělý hudební a pěvecký doprovod bylo postaráno, lavice byly naplněny a celá mše byla radostná díky usměvavým skautům v krojích a jejich blízkým. Ministrování, čtení i dary zajišťovali členové jednotlivých oddílů střediska – ze 42. dívčího oddílu Fénix, 43. chlapeckého oddílu Pardi a 45. oddílu Poutníci. Při této slavnostní události složil vedoucí 43. oddílu činovnický slib. Po mši svaté nás čekalo příjemné překvapení v podobě slunečního svitu, kterého jsme letošní duben zažili poskrovnu. Díky mši svaté jsme se mohli občerstvit Božím slovem i tělem i setkáním s dalšími členy velké skautské rodiny – neboť jako jsme bratry a sestrami v Kristu, tak jsme bratry a sestrami i v rámci skautského hnutí, které je postaveno na křesťanských základech.

Fanda Verner
publikováno ve zpravodaji Farní věstník, červen 2017


  • Betlémské světlo 2018 Betlémské světlo 2018
    Tradičně v předvánočním čase přivážejí skauti do Plzně Betlémské světlo - oheň, který byl zažehnut v Betlémě a v podobě jediného plamínku překonal tisíce kilometrů.  Středisko...
  • Frisbee turnaj Frisbee turnaj
    Zveme vás na druhý ročník skautského turnaje ve Frisbee!
  • Skautská Mše Sv. Skautská Mše Sv.
Sdílet na Facebooku RSS kanál