Skautská Mše

Skautská mše proběhla při příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů, v neděli 23. dubna v kostele Všech svatých na Roudné. Pro skauty z plzeňského křesťanského střediska ICHTHYS, jejich rodinné příslušníky i příznivce skautingu bohoslužbu celebroval salesián P. Marek Sklenář společně s františkánem P. Bonaventurou. O skvělý hudební a pěvecký doprovod bylo postaráno, lavice byly naplněny a celá mše byla radostná díky usměvavým skautům v krojích a jejich blízkým. Ministrování, čtení i dary zajišťovali členové jednotlivých oddílů střediska – ze 42. dívčího oddílu Fénix, 43. chlapeckého oddílu Pardi a 45. oddílu Poutníci. Při této slavnostní události složil vedoucí 43. oddílu činovnický slib. Po mši svaté nás čekalo příjemné překvapení v podobě slunečního svitu, kterého jsme letošní duben zažili poskrovnu. Díky mši svaté jsme se mohli občerstvit Božím slovem i tělem i setkáním s dalšími členy velké skautské rodiny – neboť jako jsme bratry a sestrami v Kristu, tak jsme bratry a sestrami i v rámci skautského hnutí, které je postaveno na křesťanských základech.

Fanda Verner
publikováno ve zpravodaji Farní věstník, červen 2017


  • Změny na základně u Sv. Jiří Změny na základně u Sv. Jiří
    V sprnu tohoto roku doznal interiér naší základny u Sv. Jiří podstatných změn souvisejících s provozem lesní školky. S tím souvisí i dočasné snížení kapacity pro přespání na cca 20 osob....
  • Krajské kolo Svojsík. závodu Krajské kolo Svojsík. závodu
    O víkendu 26. až 28.5. se dvě družiny z našeho střediska zúčastnily krajského kola Svojsíkova závodu. Družina Ještěrek z 42. oddílu Fénix se umístila na krásném 7. místě, družina...
  • Hledejme cesty 2017 Hledejme cesty 2017
    Už po jednadvacáté se konala cesta na kole z Plzně do Řezna. Akce se zúčastnilo na 65 mladých lidí z obou zemí. Sraz byl v 8,00 hod dne 6. 5. 2017 před ZČU na rozlehlém parkovišti. Tak...
Sdílet na Facebooku RSS kanál