Česko-německá spolupráce

V sobotu 15.11.2014 se v německém městě Furth im Wald uskutečnilo diskuzní setkání zástupců skautů střediska ICHTHYS z Plzně a zástupců německých skautů okresu Dombezirk Regensburg. Za plzeňské skauty se zúčastnili Jan Lontschar – Jéňa, Norbert Buldra – Bart, Josef Storzer, Josef Krůta, Eliška Storzerová, Kristýna Růžičková – Polárka, Tomáš Brabec – Brabi a Maruška Brabcová, za německé skauty pak Bastian Beck, Susanne Klebensberger, Ortrun Fincke, Dominik Peßler (okresní skautský kurát) a Barbara Schrödinger (bývalá předsedkyně okresu Dombezirk a moderátorka diskuze).

Cílem této schůzky bylo probrat možnosti změn ohledně společné tradiční akce Hledejme cesty – Verbindung (er)fahren, která se v posledních letech začala na německé straně potýkat s nedostatkem účastníků.

Na české i německé straně předcházela společnému setkání diskuze ve vlastních řadách. Ukázalo se, že plzeňští skauti stojí o pokračování akce a její sportovní notu i nadálou otevřenost neskautské veřejnosti, ale jsou ochotni slevit ze svých požadavků tak, aby akce byla zajímavá i pro německou stranu. Regensburští skauti přišli s požadavkem výraznějšího skautského ducha pro tuto akci, nižší fyzickou náročnost a větší prostor pro vznik osobnějších vztahů mezi českými a německými účastníky, které by zvýšilo motivaci k účasti na této i případných dalších společných podnicích.

Setkání ve Furth im Wald bylo zahájeno společnou modlitbou kolem 10. hodiny dopoledne. Tandem Plzeň zajistil tlumočení včetně potřebného tlumočnického zařízení, které usnadnilo průběh diskuze.

Prvním bodem programu bylo představení fungování a struktur skautingu na české a německé straně, což se ukázalo jako velmi přínosné, protože do této chvíle panovala na obou stranách nejistota a nejasnosti nejen ohledně různých označení a pojmů.

Následovala prezentace nápadů na možnosti a formy další spolupráce mezi Dombezirk Regensburg a ICHTHYS Plzeň. Německá strana navrhla například společný vandr nebo vzdělávací akci vedoucích, česká strana pak třeba zavedení výměnných pobytů různé délky nebo organizaci menších akcí na úrovni družin. K nabídnutým možnostem se účastníci vyjádřili, ale všechny zůstaly, zejména z časových důvodů, víceméně otevřené k budoucí diskuzi.

Hlavním bodem programu byla budoucnost cyklojízdy Hledejme cesty – Verbindung (er)fahren. Nejprve byly představeny výsledky debat na obou stranách a následovalo vyjadřování názorů na jednotlivé body. Po pracném vysvětlování pozic a důvodů jsme došli ke společnému závěru, že akci zkusíme v roce 2015 uspořádat v obměněné podobě a dáme tak prostor i těm, pro které byl stávající formát neschůdný či nezajímavý.

Akce by se v následujícím roce měla konat v termínu (středa 29.4.) čtvrtek 30.4. – neděle 3.5., který zahrnuje státní svátek v Čechách i Německu a pro zvýšení motivace by měla být spojena s programem EHMK Plzeň. Došlo by ke zkrácení trasy samotné cyklojízdy pro zájemce, tedy jelo by se z Furth im Wald do Plzně. Německým účastníkům se nabídne i možnost dojet do Plzně vlakem v rámci programu „Vlakem za kulturou“. Větší důraz by byl kladen na společné zážitky opírající se hlavně o program v Plzni.

Předběžný program akce by tedy mohl vypadat následovně:

 • středa 29.4. – odjezd českých účastníků do Regensburgu, ubytování
 • čtvrtek 30.4. – přejezd českých účastníků z Regensburgu do Furth im Wald, příjezd německých účastníků do Furth im Wald, ubytování v tělocvičně, bazén, případné další společné aktivity, večeře
 • pátek 1.5. – společný přejezd do Plzně
 • sobota 2.5. – společný program v Plzni + případný příjezd dalších německých účastníků bez kol („Vlakem za kulturou“), příjezd kolem 13.00 hod, ubytování v rodinách
 • neděle 3.5. – společná mše svatá, oběd a odjezd německých účastníků

Maruška Brabcová


 • Rekonstrukce odpadní jímky Rekonstrukce odpadní jímky
  Na přelomu února a března letošního roku proběhly na naší základně po téměř třech letech příprav ještě déle očekávané rekonstrukční práce na odpadní jímce na naší Základně u Sv. Jiří na...
 • Střediskový výlet pro mladší Střediskový výlet pro mladší
  Dne 28. 9. 2019 se vydáme na jednodenní výlet, určený pro světlušky a vlčata. Sraz: sobota 8:40 Hlavní vlakové nádraží Návrat: sobota 17:26 tamtéž S sebou: pití a svačinu na...
 • Středisková výprava 2019 Středisková výprava 2019
  Středisková výprava pro skauty a skautky Na výpravu zveme  a těšíme se na všechny skauty, skautky, rovery, vedoucí i členy SRJ našeho střediska. Za přípravný tým...
Sdílet na Facebooku RSS kanál